Gebedsgroep

Elke maand komt een aantal ouders en kinderen op school bijeen om met elkaar te bidden voor school. Als team van de Sjaloomschool ondersteunen we dit initiatief. Contactpersoon hiervoor is Saskia van der Stouw, tel. 0546 - 572010.

Voor de data verwijzen we u naar de jaarkalender.