Beleid hoofdluis

Hoofdluis

We weten dat het erg vervelend is wanneer u merkt dat uw kind deze ongewenste bezoekers heeft. Toch willen we u dringend verzoeken dit zo snel mogelijk aan de leerkracht door te geven. Een aantal ouders heeft zich bereid verklaard om regelmatig alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis te controleren.

Contactpersonen zijn juf Sanne Beld (groep 6) en Dianne Fidom en Melanie Jansen namens de ouders. Heeft u vragen dan kunt bij hen terecht. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe vaders/moeders die ons willen helpen bij de controle. Ook dan kunt u contact opnemen met een van de ouders of met de school.