Verkeersouders

Alle scholen in Wierden hebben een verkeersouder. Deze personen fungeren als contactpersoon tussen school-ouders-gemeente en VVN.

Op dit moment is deze rol vacant. Mocht u interesse hebben, dan horen we dit graag. Mocht u ideeën en/of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u. Met elkaar hopen we onze kinderen op een veilige manier door het verkeer te loodsen. (tel. 574711).