Een woord vooraf - 2023-2024

Een belangrijk deel van een kinderleven speelt zich af op school. U als ouders vertrouwt de kinderen toe aan de zorg van de leerkrachten. Wij doen ons best om uw kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

In deze schoolgids willen we u als ouders en ook toekomstige ouders het één en ander over onze school vertellen.
In deze gids vindt u informatie over de uitgangspunten van de school, over wat we willen bereiken en de manier waarop we dat op school trachten te realiseren.

Eveneens kunt u het één en ander lezen over een aantal praktische zaken, heeft u aanvullingen of suggesties bij de inhoud van de schoolgids dan houden we ons vanzelfsprekend aanbevolen.

De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad, is officieel vastgesteld door het bestuur en wordt jaarlijks aan alle ouders verstrekt via de website.