Verion te Wierden.

Voorzitter: M. van Noordloos
Penningmeester: Mevrouw D Kiekebelt
Bovenschools directeur: Esther van der Schee.
Email: e.vanderschee@verion.nl   Postadres: Postbus 40, 7640AA Wierden.

Als Sjaloomschool maken we deel uit van "Verion". Naast de Sjaloomschool maken nog vijf andere scholen deel uit van de vereniging. Dat zijn de Morgenster, de Kluinveenschool, de Driesprong te Hoge Hexel, De Akkerwal in Ypelo en De Wegwijzer te Enter. Ook de christelijke peuterspeelzaal "Margriet" behoort tot onze vereniging.

Daar waar door de overheid geen dwingende regels zijn voorgeschreven, ontstaat ruimte voor eigen beleid.
Uitgangspunt is dat de bijbelse boodschap niet alleen in de opvoeding thuis maar ook in het onderwijs centraal staat.
Eigenlijk hebben we de school dus met elkaar en zijn we er met elkaar verantwoordelijk voor.

Iedereen die het belangrijk vindt dat het Evangelie van verzoening en verlossing door Jezus Christus en Zijn werk op school gehoord wordt en doorklinkt in heel het onderwijs, kan door aanmelding als lid van de schoolvereniging van zijn/haar steun blijk geven. We gaan er vanzelfsprekend vanuit dat degenen die zich als lid aanmelden geheel achter de statutaire doelstellingen staan en nu juist lid worden om deze mee te helpen bevorderen. Natuurlijk zijn de leden van het bestuur en de directeur altijd bereid om hierover informatie te verstrekken. Voor het aanmelden als lid, kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier dat in elk geval op de school en via de website www.verion.nl verkrijgbaar is. Betreffende uw aanmelding ontvangt u dan van het bestuur schriftelijk bericht. Iedereen die het bovenstaande van harte onderschrijft kan zich als lid aanmelden, in het bijzonder natuurlijk u als ouder(s) van schoolgaande kinderen.